Rotfyllning

Rotfyllning

Vad är en rotfyllning?

Det finns flera orsaker till att pulpan inuti tanden dör och infekteras;  bl.a karies,  läckande fyllningar, sprickor och tandgnissling.

En inflammation i tanden kan uppkomma när pulpan är skadad. Besväras du av molande värk, känslighet för värme och kyla, svullnad och ömhet, kan detta vara ett tecken på inflammation. Man behöver dock inte alltid få symtom, därför är det viktigt att röntga tänderna med jämna mellanrum.

Behandlingen av en inflammerad tand är rotfyllning eller tandutdragning.

Rotfyllning innebär att din tandläkare rensar bort den inflammerade vävnaden, formar kanalen i tanden  och därefter fyller rotkanalerna. En rotbehandling tar vanligtvis 2 gånger men variationer förekommer beroende på tandens anatomi och infektionens utbredning.

Hur går en rotfyllning till?

En rotfyllningsbehandling är ett komplicerat ingrepp som ställer höga krav på tandläkaren både vad gäller precision och noggrannhet.

En rotfyllningsbehandling kräver ofta flera besök. Då fyllningen tagits bort, isoleras tanden med hjälp av en gummiduk för att undvika att saliv och bakterier kommer i kontakt med rotkanalen. Bedövning är oftast nödvändigt och mängden bedövning som behövs beror på tandens skick.

När bedövningen verkat avlägsnas pulpan, kanalen formas med roterande filar och spolas med  en bakteriedödande vätska. Därefter påbörjar tandläkaren fyllningsprocessen. Fyllningsmaterialet består oftast av guttaperka, ett naturligt gummi utvunnet från ett speciellt träd, och sealer som är en typ av cement. Därefter tas  röntgenbilder för att säkerställa att fyllningen är tät. Tandens krona fylls sedan med passande komposit. Om mycket tandsubstans saknas  kan det ibland bli aktuellt med en krona och pelare.

Slutbehandling

En rotfylld tand saknar ofta stora delar av kronan och det kan ibland bli aktuellt med en krona och pelare för att restaurera tanden.

Om symptom kvarstår, efter det att rotfyllningen är gjord, slutbehandlar man i regel inte tanden, utan avvaktar ett tag tills symptomen klingat av. Ibland behövs mer behandling. Tanden har en provisorisk fyllning eller krona medan man väntar på resultat.

Prognos

Vetenskapliga undersökningar visar att lyckade rotbehandlingar främst beror på grad av skada och vem som utfört behandlingen. Kvaliteten på en tidigare rotbehandling beror på hur rent tandläkaren lyckats rensa i rotkanalerna och hur tät rotfyllningen är. Lagningen eller kronan ovanpå tanden spelar också stor roll för resultatet.

En rotfylld tand med en infektion går ofta att göra om. Prognosen blir dock något sämre, jämfört med en tand som inte tidigare blivit rotbehandlad.

Rotspetsoperation

En tidigare rotfylld tand som har en infektion vid rotspetsen kan även behandlas kirurgiskt. Detta gör man till exempel  om det sitter ett långt stift i rotkanalen. Vid en sådan operation kan den rotfyllda tanden tätas från rotspetsen.

Vill du boka tid?

Bli undersökt hos oss eller få rådgivning via telefon. Du kan boka en till online, maila eller ringa oss på numret nedan. Vi gör allt vi kan för att ordna en tid åt dig så snabbt som möjligt.

Telefon: 0451-100 50

Adress: Östergatan 29, 281 32 Hässleholm

vill du boka en tid?

Du kan boka en tid online, maila eller ringa oss.

Kontakta oss här

Ring 0451-100 50
Boka en tid
Skriv till oss