Hygienistbehandling

Hygienistbehandling

Besök hos tandhygienist

En tandhygienist arbetar främst förebyggande  genom exempelvis information och instruktioner om hur du ska upprätthålla din munhygien. Det huvudsakliga syftet är att undvika sjukdomar såsom tandköttsinflammation,  vilket kan leda till tandlossning.

En tandhygienist diagnostiserar och behandlar vissa tillstånd i munnen. Ett besök hos tandhygienisten innebär ofta att tandköttsfickorna mäts samt en genomgång av ditt tandkött för att se om det är svullet eller börjar blöda. Borttagning av tandsten, behandling av lättare karies samt tandblekningar är andra sysslor för en tandhygienist.

Gingivit-tandlossning

Tandköttsinflammation (gingivit) är vanligt förekommande. Grundorsaken till de detta är en bakterieinfektion i vävnaderna runt tanden. Bakteriebeläggningar på tänderna samlas vid tandköttskanten vilket ger upphov till en inflammation i tandköttet. Vid tandköttsinflammation är sjukdomen begränsad till mjukvävnaden, medan tandlossning (paradontit) innebär en djupare spridning ned i vävnaderna. Det bildas då fickor utefter rotytan och benet angrips, varvid tanden slutligen lossnar.

var Uppmärksam på tidiga symptom

Det första tecknet på att man drabbats av en inflammation är att tandköttet ser rött och svullet ut. Det är inte ovanligt att det blöder vid tandborstning.  Vid långt gången tandlossning blir tänderna lösa. Smärta eller andra mer kännbara symtom förekommer sällan. Flera olika faktorer ligger bakom utveckling av tandlossning.

Bristfällig munhygien, ärftliga faktorer och rökning vet man påverkar och påskyndar sjukdomsförloppet. 

Så undviker du tandlossning

Hur mycket tandsten man får är högst individuellt och beror på flera olika faktorer som genetik men också salivens sammansättning. Man undviker alltså enklast tandsten genom att hålla rent mellan tänderna med hjälpmedel som tandtråd och mellanrumsborste. 

Behandling av tandlossning

Om du har drabbats av tandlossning är det första steget i behandlingen en noggrann undersökning. Då görs en fickdjupsmätning och nya röntgenbilder tas. Vi går igenom munhälsan och noterar var tandköttet blöder och om några tänder känns rörliga. Informationen från undersökningen används för att bedöma varje enskild tands hälsotillstånd och utgör även grunden för behandlingsplanen för din mun.

Behandlingen består av optimering av munhygienrutiner, och professionell tandrengöring, där man under bedövning tar bort bakteriebeläggningar och tandsten i tandköttsfickorna och runt tänderna, detta görs med fördel hos tandhygienisten.

Målet med behandlingen är att se till att det inte längre finns några fördjupade, blödande tandköttsfickor. Upptäcks sjukdomen i tid är också utsikterna för behandlingen goda.  Eftersom tandlossning är en kronisk sjukdom är det dock viktigt att den som drabbats av tandlossning också fortsätter gå på regelbundna kontroller och stödbehandlingar hos tandhygienist eller tandläkare. Detta för att kunna upptäcka om sjukdomen är på väg tillbaka, (recidiv) och då kunna ingripa i ett tidigt skede

Hur ofta ska jag gå till en tandhygienist

Hur ofta du bör besöka en tandhygienist beror helt på din munhälsa. Går du på regelbundna tandläkarbesök utan att några besvär upptäcks behöver du antagligen inte gå till någon tandhygienist. Har du däremot lätt för att få tandsten, karies eller har ett tandimplantat kan det vara bra att besöka en tandhygienist en till två gånger per år. Du kan alltid prata med din tandläkare om hur dina behov ser ut för att avgöra hur ofta du bör besöka en tandhygienist.

Bli undersökt hos oss

Om du lider av tandlossning undersöker vi dig gärna. Boka en tid online eller ringa oss. Vi gör allt vi kan för att ordna en tid åt dig så snabbt som möjligt.

Telefon: 0451-100 50

Adress: Östergatan 29, 281 32 Hässleholm

vill du boka en tid?

Du kan boka en tid online eller ringa oss om du är osäker på vilken typ av behandling du behöver.

Kontakta oss här

Ring 0451-100 50
Boka en tid
Skriv till oss